Aktualności

Gdzie będziemy

XII Ogólnopolskie Spotkanie Ginekologów i Położników

XII Ogólnopolskie Spotkanie Ginekologów i Położników

Zapraszamy na nasze stoisko podczas konferencji: XII Ogólnopolskie Spotkanie Ginekologów i Położników - 22-24 lutego 2024r. w Toruniu.

https://ginekologia2024.agora-konferencje.pl/

VII Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych

VII Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych

Zapraszamy na nasze stoisko podczas konferencji: VII Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych - 7-8 marca 2024r.

Tematem spotkania jest „Robotyka medyczna jako wyzwanie dla pielęgniarstwa operacyjnego".

https://lspielop.pl/

Kongres EORNA 2024

Kongres EORNA 2024

EORNA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Operacyjnych, jest wiodącą organizacją w dziedzinie pielęgniarstwa okołooperacyjnego, zrzeszającą przedstawicieli z 23 krajów Europy. Założona w 1980r. w celu rozwoju opieki nad pacjentem, robi to poprzez:
- promowanie i utrzymywanie wysokiego standardu opieki nad pacjentem okołooperacyjnym,
- bycie wpływowym głosem pielęgniarek okołooperacyjnych w Europie,
- łączenie i współpracę z odpowiednimi organizacjami europejskimi i międzynarodowymi.
Razem z kilkunastoma kierownikami i oddziałowymi bloków operacyjnych z całej Polski wybieramy się na odbywający się co 2 lata kongres EORNA (Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Operacyjnych), tym razem w Walencji 16-18 maja 2024r.
https://eorna-congress.eu/

Gdzie byliśmy?

Szczegółowych informacji o produktach udzielają specjaliści autoryzowanego dystrybutora firmy IMS Dowiedz się więcej